حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

میلگرد آجدار

فیلتر محصولات
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار 8

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2745
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد ابهر
16,830 تومان 700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
8
A2
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد سیادن ابهر
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
6843
میلگرد 8 آجدار A2 کاوه تیکمه داش
16,450 تومان 800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
8
A2
کارخانه
شاخه 12 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2731
میلگرد 8 آجدار A2 البرز غرب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
8
A2
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد البرز غرب
کیلوگرم
0/01/30
6776
میلگرد 8 آجدار A3 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
8
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
0/03/17
6846
میلگرد ۸ آجدار A3 کاوه تیکمه داش
16,850 تومان 1800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
8
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار 10

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
6849
میلگرد 10 آجدار A2 کاوه تیکمه داش
16,450 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
10
A2
کارخانه
شاخه 12 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2732
میلگرد 10 آجدار A2 البرز غرب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
10
A2
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد البرز غرب
کیلوگرم
0/01/30
2746
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد ابهر
16,330 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
10
A2
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد سیادن ابهر
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2764
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد یزد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
10
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
گروه صنعتی فولاد یزد
کیلوگرم
0/01/30
6852
میلگرد 10 آجدار A3 کاوه تیکمه داش
16,850 تومان 1500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
10
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2626
میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
10
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد بافق یزد
کیلوگرم
0/07/18
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار 12

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2733
میلگرد 12 آجدار A2 البرز غرب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
12
A2
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد البرز غرب
کیلوگرم
0/01/30
2748
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد ابهر
16,330 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
12
A2
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد سیادن ابهر
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2627
میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
12
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد بافق یزد
کیلوگرم
0/01/30
6855
میلگرد 12 آجدار A3 کاوه تیکمه داش
16,450 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
12
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2734
میلگرد 12 آجدار A3 البرز غرب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
12
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد البرز غرب
کیلوگرم
0/01/30
2750
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ابهر
16,330 تومان 900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
12
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد سیادن ابهر
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2765
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد یزد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
12
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
گروه صنعتی فولاد یزد
کیلوگرم
0/01/30
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار 14

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2766
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد یزد
تماس بگیرید 550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
14
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
گروه صنعتی فولاد یزد
کیلوگرم
0/05/16
6858
میلگرد 14 آجدار A3 کاوه تیکمه داش
16,350 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
14
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2735
میلگرد 14 آجدار A3 البرز غرب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
14
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد البرز غرب
کیلوگرم
0/05/13
2751
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ابهر
16,330 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
14
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد سیادن ابهر
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2628
میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید 150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
14
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد بافق یزد
کیلوگرم
0/05/16
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار 16

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2629
میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
16
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد بافق یزد
کیلوگرم
0/01/30
6861
میلگرد 16 آجدار A3 کاوه تیکمه داش
16,350 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
16
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2738
میلگرد 16 آجدار A3 البرز غرب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
16
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد البرز غرب
کیلوگرم
0/01/30
2753
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ابهر
16,330 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
16
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد سیادن ابهر
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2767
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد یزد
تماس بگیرید 550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
16
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
گروه صنعتی فولاد یزد
کیلوگرم
0/05/16
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار 18

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2630
میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
18
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد بافق یزد
کیلوگرم
0/05/16
6864
میلگرد 18 آجدار A3 کاوه تیکمه داش
16,350 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
18
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2739
میلگرد 18 آجدار A3 البرز غرب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
18
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد البرز غرب
کیلوگرم
0/01/30
2754
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ابهر
16,330 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
18
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد سیادن ابهر
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2770
میلگرد 18 آجدار A3 فولاد یزد
تماس بگیرید 550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
18
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
گروه صنعتی فولاد یزد
کیلوگرم
0/05/16
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار 20

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2631
میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
20
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد بافق یزد
کیلوگرم
0/05/16
6867
میلگرد 20 آجدار A3 کاوه تیکمه داش
16,350 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
20
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2740
میلگرد 20 آجدار A3 البرز غرب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
20
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد البرز غرب
کیلوگرم
0/01/30
2755
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ابهر
16,330 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
20
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد سیادن ابهر
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2771
میلگرد 20 آجدار A3 فولاد یزد
تماس بگیرید 550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
20
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
گروه صنعتی فولاد یزد
کیلوگرم
0/05/16
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار 22

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2632
میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
22
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد بافق یزد
کیلوگرم
0/05/16
2756
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد ابهر
16,330 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
22
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد سیادن ابهر
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
6870
میلگرد 22 آجدار A3 کاوه تیکمه داش
16,350 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
22
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2743
میلگرد 22 آجدار A3 البرز غرب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
22
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد البرز غرب
کیلوگرم
0/01/30
2772
میلگرد 22 آجدار A3 فولاد یزد
تماس بگیرید 550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
22
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
گروه صنعتی فولاد یزد
کیلوگرم
0/05/16
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار 25

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2633
میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
25
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد بافق یزد
کیلوگرم
0/05/16
2758
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد ابهر
16,330 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
25
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد سیادن ابهر
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
6873
میلگرد 25 آجدار A3 کاوه تیکمه داش
16,350 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
25
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2744
میلگرد 25 آجدار A3 البرز غرب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
25
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد البرز غرب
کیلوگرم
99/12/16
2774
میلگرد 25 آجدار A3 فولاد یزد
تماس بگیرید 550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
25
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
گروه صنعتی فولاد یزد
کیلوگرم
0/05/16
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار 28

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2634
میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
28
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد بافق یزد
کیلوگرم
0/05/16
6876
میلگرد 28 آجدار A3 کاوه تیکمه داش
16,350 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
28
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2775
میلگرد 28 آجدار A3 فولاد یزد
تماس بگیرید 550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
28
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
گروه صنعتی فولاد یزد
کیلوگرم
0/05/16
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار 32

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2637
میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
32
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد بافق یزد
کیلوگرم
99/12/16
6879
میلگرد 32 آجدار A3 کاوه تیکمه داش
16,350 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
32
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
2776
میلگرد 32 آجدار A3 فولاد یزد
تماس بگیرید 550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار
32
A3
کارخانه
شاخه 12 متری
گروه صنعتی فولاد یزد
کیلوگرم
0/05/16
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار 36

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
میلگرد آجدار

میلگرد آجدار 40

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش

میلگرد آجدار چیست ؟

میلگرد آجدار از مقاطع فولادی توپر و یکی از انواع میلگرد ها می باشد که برخلاف میلگرد ساده دارای برآمدگی و فرورفتگی هایی بر روی سطح آن است که اصطلاحا به آن ها آج گفته می شود و از این رو به آن میلگرد اجدار گفته می شود. از مهم ترین کاربرد میلگرد استفاده از آن در سازه های بتنی جهت تامین مقاومت کششی مطلوب در سازه و جبران مقاومت کششی کم بتن است. میلگرد آجدار تولید شده در کاخانه های مختلف قیمت های متفاوتی دارد این مسئله هم می تواند به دلیل متریال به کار رفته در آن و هم به دلیل سایز مختلف آن باشد که سبب می شود قیمت میلگرد آجدار در بازار متفاوت باشد. شما برای خرید میلگرد آجدار می توانید به سایت اسنپ فلز مراجعه کرده و برای اطلاع از لیست قیمت میلگرد اجدار جدول زیر را مشاهده نمایید و یا از طریق تلفن 66303000-021 با مشاوران اسنپ فلز در تماس باشید.

از نظر شکل ظاهری، سطح میلگرد یا صاف است که میلگرد ساده A1 نام دارد و یا دارای قدری برامدگی یا فرورفتگی می باشد که میلگرد آجدار گفته می شود. ناهمواری یا آج های سطح میلگرد برای افزایش چسبندگی فولاد با بتن تعبیه می شود. امروزه عموما آیین نامه های بتن فقط استفاده از میلگردهای آجدار را در بتن مجاز می دانند. این توصیه مخصوصا در مناطق زلزله خیز قابل تاکید است، و از آنجا که کشور ما با توجه به موقعیت جغرافیایی بر روی کمربند زلزله قرار دارد استفاده از این نوع مبلگرد (میلگرد آجدار) در سازه ها بسیار مهم است.

قیمت خرید میلگرد آجدار

انواع میلگرد آجدار

میلگرد آجدار را می‌توان پرمصرف ترین مقطع فولادی محسوب می شود که در صنعت ساختمان و نیز اجرای پروژه ها عمرانی به کار می رود. این میلگرد در انواع مختلف تولید و عرضه می شوند. این محصول طبق استاندارد روسیه که در ایران نیز کاربرد دارد در سه نوع A2 و A3 و A4 تولید می شوند که هریک دارای مشخصه ها و ویژگی های خاصی هستند.با استاندارهای A2 و A3 و به تازگی A4 تولید و عرضه می شود که از نظر وزن واحد طول برای نمره یکسان در استاندارد مختلف با هم تفاوتی ندارند و تنها تفاوت آن ها در مقاومت تسلیم و مقاومت گسیختگی آن است. برای مثال نمره 12 آن استاندارد A2 و A3 دارای وزن واحد طول یکسانی هستند اما مقاومت تسلیم و گسیختگی آن ها یکسان نیست و همچنین میزان کربن فولاد نوع A2 و A3 و A4 با هم متفاوت است.

  • میلگرد اجدار A2

میلگرد اجدار A2 که به میلگرد نیمه سخت با آج ساده نیز معروفند از لحاظ طبقه بندی در رده ی فولادهای S340 دسته بندی می شوند . از  لحاظ شکل ظاهری یک محور در امتداد طولی بوده و یک سری دور پیچ نسبت به این محور قرار دارد. تنش جاری و تنش گسیختگی این میلگرد به ترتیب 3000 و 5000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است  همچنین تغییرشکل پلاستیک این محصول در حدود 19 درصد تعیین شده است، نسبتا نرم بوده و نسبت به نوع A1 ، تردتر می باشد. جوشکاری بر روی این محصول در صورت اجبار ممکن است ولی توصیه نمی شود و در صورت امکان از جوشکاری آن پرهیز شود. از لحاظ کاربرد در صنعت ساختمان نیز بیشتر در میلگردهایی که عملکرد برشی دارند مانند خاموت ها ، کمرکش های دیوارهای برشی قابل استفاده می باشند.

میلگرد اجدار A2 در سایزهای 8 تا 25 تولید می گردد و کاربرد این میلگرد اجدار در اجرای خاموت های ساختمانی بیشتر است.

  • میلگرد اجدار A3

میلگرد آجدار A3 نیز مانند نوع A2 از فولاد نیم سخت ساخته شده است با این تفاوت که در نوع A2 شکل آج ها ساده است در حالی که نوع A3 دارای آج پیچیده است. شکل آج ها در این میلگرد به شکل جناقی می باشند که از لحاظ مقاومت نیز نسبت به میلگرد های A2 مقاومت بالاتری دارند. تنش جاری و تنش گسیختگی این نوع میلگرد به ترتیب 4000 و 6000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد و تنش نسبی پلاستیک نیز در حدود 14 درصد بوده که به عنوان میلگرد خشک شناخنه می شوند. کاربرد میلگرد آجدار A3 بیشتر برای میلگردهای اصلی (طولی) تیر و ستون می باشد. همچنین این محصول دارای شکل پذیری و جوش پذیری کم است و انجام عملیات جوشکاری به هیچ عنوان روی این محصول مجاز نمی باشد همچنین استفاده از آن در مکان هایی که سازه با تغییر شکل مواجه است، مناسب نمی باشد.

  • میلگرد اجدار A4

میلگرد آجدار A4 با مقاومت تسلیم 500 و 520 نیز به تازگی در ایران با فولاد سخت و مقاوم تولید می شود و جزو محصولات سخت محسوب می شوند. رده مقاومتی آنها S500 ذکر شده است و شکل آج های این نوع میلگرد بصورت آج مرکب نسبت به محور طولی می باشند و همچنین سازه های ساخته شده با این نوع میلگرد ها نسبت به دیگر سازه ها دارای استحکام بالاتر و همچنین وزن سبک تر است که این موضوع باعث می شود  قیمت میلگرد آجدار A4 نسبت به نوع A2 و A3 بیشتر باشد. دارای دو دسته با مقاومت تسلیم 500 و 520 مگا پاسکال است. مطابق با استاندارد 3132 ، استفاده از میلگرد اجدار A4 در ساخت انواع سازه به جز دیوارهای برشی و قاب های خمشی ویژه بلامانع است. استفاده از میلگرد A4 سبب افزایش مقاومت و استحکام سازه شما و کاهش هزینه خرید و کاهش حجم کار شما خواهد شد.

انواع میلگرد آجدار

مشخصات میلگرد آجدار

از مشخصات میلگرد آجدار، قطر ، وزن و طول این محصول می باشد. لازم به ذکر است سایز میلگرد بر اساس قطر آن بر حسب میلی متر تعیین می گردد و این محصول طبق استاندارد های ملی از نمره ۶ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۶ ، ۱۸  تا ۴۰ میلی متر و در شاخه های ۶ و ۱۲ متری تولید و به بازار عرضه می شود.

بر روی میلگرد آجدار تولیدی در ایران بعد از نام تولید کننده کدهایی حک می شود که نشان دهنده استاندارد میلگرد هستند. JU ، JT ، CU ، CT و SA انواع این کدها هستند. SA کد نشان دهنده مخصوص میلگرد آلیاژی A4 است. به جز این مورد بخش اول این کدها یعنی حروف J و C به ترتیب نشان دهنده استانداردهای A2 و A3 برای این میلگرد هستند.

در بخش دوم این کدها یکی از حروف U یا T حک شده است که نشان دهنده روش تولید میلگرد هستند. U نشان دهنده روش تولید آلیاژی و حرف T نشان دهنده روش تولید ترمکس است. بنابراین برای مثال JT معرف میلگرد A2 ترمکس است.

کاربرد میلگرد آجدار

بیشترین کاربرد میلگرد آجدار در صنعت ساختمان سازی می باشد و برای افزایش 30 تا 40 درصدی مقاومت سازه های بتنی از این نوع میلگرد استفاده می شود. فولاد با داشتن ضریب انبساط طولی 0.000012 که تقریبا با ضریب انبساط طولی بتن (0.00001 الی 0.000015 ) برابر است و همچنین متناسب بودن ضریب ارتجاعی آن با ضریب ارتجاعی بتن و محاسن دیگر از جمله در دسترس بودن ، شکل پذیری و غیره مناسب ترین عنصر برای افزایش مقاومت کششی ، خمشی و ارتجاعی کردن بتن آرمه ( ضد زلزله کردن ساختمان بتنی ) در سازه های بتنی استفاده می شود.

از آنجا که بتن دارای مقاومت بالایی در فشار است استفاده از آن برای قطعات تحت فشار ماننده ستون ها و قوس ها بسیار مناسب است. ولی به علت مقاومت کششی کم و شکنندگی نسبتا زیاد بتن، استفاده از آن برای قطعاتی که تماما یا بطور موضعی تحت کشش هستند، محدود  می شود. برای رفع این محدودیت، اعضای بتنی را با قرار دادن میلگرد ( آرماتور ) در آنها تقویت می کنند و جسم مرکبی را که از ترکیب این دو بدست می آید را بتن مسلح می گویند.

خرید میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

روش تولید میلگرد

نوع روش ساخت میلگرد بر روی خواص مکانیکی و فیزیکی آن تاثیر زیادی دارد. با این حال رعایت نکردن روش تولید استاندارد یا خرید نامناسب میلگرد برای یک منطقه جغرافیایی ممکن است باعث بروز زیان های جبران ناپذیری شود. کارخانه های هر کشور با توجه به شرایط اقلیمی و نیاز بازار روش تولید خود را انتخاب میکنند. از طرفی نیز  با توجه به اینکه احداث و راه اندازی یک خط تولید میلگرد بسیار پر هزینه و زمان بر است، این فرآیند پس از تاسیس کارخانه تغییری  نمیکند.

فرآیند تولید اکثر مقاطع فولادی ماننده میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی و …. مستلزم تولید شمش فولادی است. از این رو مرحله اول تولید میلگرد با تولید شمش همراه است.

شمش از پرکاربردترین محصولات برای تولید محصولات فولادی می باشد و برای تولید مقاطع فولادی ، ورق ، لوله و میلگرد استفاده می شود. شمش فولادی به دلیل اینکه میزان کربن کمتری دارد برای تولید میلگرد استفاده می شود. نکته حائز اهمیت در تولید میلگرد این می باشد که خط تولید نورد میلگرد چگونه طراحی شده باشد. از شمش بلوم برای خط تولید نوردهایی می باشد که با تکنولوژی بالا و همچنین تولیدی های بزرگ تر و مدرن تر راه اندازی شده باشد مورد استفاده قرار می گیرد. بعضی از خط های نورد به گونه ای طراحی می شوند که توانایی تولید میلگردهای کوچک را داشته باشد.

ماده ی اصلی در تولید محصولات فولادی سنگ آهن است که در این روش سنگ آهن بعد از اینکه پیش پخت و کلوخه سازی گردید. همراه با کک و آهک داخل کوره بلند ریخته می شود و تا آهن خام به دست آید. در همین مرحله ناخالصی های آهن مانند اکسیژن را از آن جدا می کنند و در آخر ماده ی مذاب حاصل بعد از تخلیه در قالبهای مخصوص شمش فولادی ریخته می شود. در روش دیگر برای تولید شمش ماده ی مذاب فولادی را توسط پاتیل های حمل مواد مذاب به واحد ریخته گری می برند تا داخل تاندیش قرار گرفته و در قالب مسی می ریزند  و بر روی غلتکی قرار گیرد و در آخر با پاشیده شدن آب بر روی این قالب ها شمش ها آماده ی مصرف می باشند.

بطور کلی چهار روش پر کاربرد برای تولید میلگرد وجود دارد که عبارتند از:

تولید میلگرد به روش نورد گرم:

در این روش تولید ابتدا شمش های فولادی بایستی وارد کوره شوند و در دمای 1100 درجه سانتی گراد قرار گیرند. پس از افزایش دمای شمش های فولادی آن ها را برای نورد به خط تولید می فرستند. در مرحله رافینگ طی سه مرحله قطر شمش ها کم می شود و طول آن ها افزایش می یابد.

برای تولید میلگرد با مرغوبیت بالای سطح از خطوط نورد پیوسته استفاده می گردد. در نورد گرم میلگرد به دلیل بالا بودن دمای کاری و نیز پایین بودن تنش پلاستیک می توان شمش ها را توسط عبورهایی پیوسته از داخل دهانه بین غلتک های نورد توسط دستگاه های نورد با ظرفیت متوسط تغییر شکل زیادی داد. در مرحله آخر نورد آرماتور شامل آج زنی این محصول است. پس از آن میلگردها در طول 12 متر (طول های دیگر ماننده 24 و 36 متری بصورت سفارشی) برش داده شده و بسته بندی می گردد.

تولید میلگرد به روش نورد سرد:

تولید میلگرد به روش نورد سرد تا پایان مرحله رافینگ که به کوچک و گرد کردن تقریبی سطح مقطع شمش فولادی میپردازد، همانند فرآیند نورد گرم انجام میشود. اما پس از این مرحله، شمش وارد مرحله خنک کاری شده و سرد میشود. پس از این مرحله، شمش سرد شده وارد مرحله ی نورد می شود و مجددا فرآیند تولید میلگرد همانند روش نورد گرم پیگیری می شود اما اینبار تعداد مراحل نورد و تعداد غلتک های بیشتری برای تولید میلگرد نیاز است زیرا در این دیگر روش فلز دچار نرم شدگی نمیشود. میگرد ساخته شده به وسیله ی روش نورد سرد به دلیل تغییر شکل و ساختار کریستال های فولادی تاثیر زیادی در میزان شکل پذیری و مقاومت تسلیم میلگرد تولیدی دارد. همچنین میلگرد های تولید شده در این روش دارای مقاومت و سختی بالایی میباشند ولی بدلیل شکل پذیری و مقاومت کششی و مقاومت پیچشی کمتر استفاده از این میلگرد ها در مناطق زلزله خیز توصیه نمی شود.

تولید میلگرد به روش ترمکس (فناوری QST)

تولید میلگرد به روش ترمکس روشی اقتصادی، سریع و مقرون بصرفه است. ولی بدلیل پایین بودن مقاومت این نوع میلگردها باعث عدم استفاده از آنها در مناطق با لرزه خیزی بالا شده است. مقاومت تسلیم این نوع از میلگرد ها در حدود 500 نیوتن بر متر مربع میباشد. در این  روش میلگرد تولیدی در فرآیند نورد گرم را با استفاده از محفظه ی خنک سازی که بصورت یک لوله است را به سرعت با آب و روغن خنک میکنندکه این امر سبب میشود که سطح میلگرد به شدت سخت و شکننده شود. از طرفی نیز به دلیل اینکه فرآیند سرد کردن محصول به صورت سطحی است مرکز میلگرد هنوز داغ است، بنابراین در مرحله ی بعدی که مرحله ی خنک سازی است این گرما از مرکز به سطح آمده و باعث افزایش شکل پذیری و از بین بردن شکنندگی در سطح آن میشود. ترکیب آلیاژی این میلگرد با میلگرد های تولیدی به روش نورد گرم متفاوت است از همین رو نسبت به میلگرد های تولیدی به روش نورد گرم ارجحیت دارند. ایجاد این تغییرات در ترکب شیمیایی علاوه بر اینکه باعث کاهش هزینه ای تولید میشود، از طرفی نیز بدلیل مصرف کمتر کربن در آن از شکلپذیری و مقاومت کششی بهنپتری برخوردارند. از دیگر مزایای میگرد های ساخته شده به این روش این است که امکان جوش پذیری آنها به روش سر به سر است که در بسیاری از پروژه های عمرانی امری بسیار ضروری می باشد.

تولید میلگرد به روش آلیاژ  سازی (میکرو آلیاژی)

در این روش میلگرد با مقاومت بالا با افزوده شدن مقادیر اندکی تیتانیوم، نیوبیوم و یا وانادیم به آرماتور معمولی به دست می آید. روش میکروآلیاژی باعث تشکیل کاربیدهای بین فلزی می شود که منجر به تولید ریز ذرات مقاوم ساز می شود و هرچه این ریز ذرات ریزتر باشند آرماتور تولید شده مقاومت بالاتری کسب می کند. شمش مورد استفاده در روش آلیاژسازی شده در محیط و به آرامی خنک می گردد لذا دارای مقاومت بیشتری نسبت به سایر روش های تولیدی دارد.

استفاده و خرید میلگرد اجدار در مناطق زلزله خیز توصیه شده و به طور کلی در ایران این روش ساخت آرماتور مصطح تر بوده و تمامی سازندگان این محصول موظفند خریداران را از روش تولید میلگرد کارخانه خود مطلع سازند.

هر  کشور با توجه به شرایط جغرافیایی خود یک یا چند روش ذکر شده را انتخاب کرده و کارخانه های مختلف اقدام به ساخت محولات با استفاده از روش های انتخابی میکنند. از آنجا که کشور ما از لحاظ اقلیمی چهار فصل میباشد و همچنین با توجه به میزان لرزه خیزی هر منطقه (نقشه پهنه بندی خطر نسبی لرزه خیزی) دارای وضعیت گوناگون میباشد سازمان استاندارد ایران با در نظر داشتن این شرایط استاندارد 3132 را با بررسی چندین استاندارد بین المللی از جمله DIN آلمان، GOST  روسیه، JIS ژاپن و همچنین ASTM آمریکا تعریف کرده است. در این آیین نامه الزام شده است که کارخانه های  فعال در تولید این محصولات موظف اند که محصولات خود را به دو روش آلیاژ سازی و ترمکس تولید کنند. تولید کنندگان میلگرد در کشور موظف هستند که برای محصولات تولیدی خود پلاک هایی قرار داده و روش تولید و مشخصات میلگرد تولیدی خود را روی آن درج نمایند.

جدول اشتال میلگرد

اساس کار جدول اشتال به صورت آزمون و خطا می باشد. در ابتدا شما باید جدول اشتال میلگرد را پیدا کرده، سپس در ستون مساحت مقطع که با حرف A مشخص می شود کوچکترین عددی که برابر یا بزرگتر از مقدار آرماتور شما باشد علامت بزنید. در این مرحله نمره آرماتور متناظری که در جدول می بینید جواب اولیه شما می باشد. سپس سایر اطلاعات متناظر با مقطع را بررسی نمایید، اگر این مقدار جواب نداد سراغ مقاطع بالاتر بروید.

برای محاسبه وزن میلگرد با استفاده از جدول اشتال میلگرد می بایست تعداد و طول شاخه مقطع مورد نیاز را از روی نقشه استخراج کرد سپس با استفاده از حاصلضرب میزانی که به ازای هر متر آرماتور در جدول موجود است در طول و تعداد آرماتور، وزن آن را محاسبه کنید.

کارخانه های تولید میلگرد آجدار در ایران

میلگرد که خود از مشتقات فولاد است، به دلیل همسانی در دما، انبساط، طول و ضخامت یکسان، تقریبا از حدود 4 دهه پیش به سازه‌های ایرانی راه پیدا کرد. این مقطع به چسبندگی بیشتر بتن کمک می‌کرد و توانست تحولی در صنعت ساختمان‌سازی ایران ایجاد کند.

با توجه به روش‌های ساخت و تولید میلگرد و کاربردهایی که در صنایع گوناگون دارد، استانداردهای جهانی و داخلی برای ساخت میلگرد تعریف شد. رعایت این قوانین در تولید میلگرد بسیار اهمیت دارد و کارخانه‌های تولید کننده میلگرد موظف به رعایت آن هستند. تولید کنندگان میلگرد در ایران، از علامت استاندارد ایران، برای نشان دادن استاندارد بودن تولید میلگرد خود استفاده می‌کنند. این عدد طبق پروتکل‌های جهانی است و به همین دلیل پس از دریافت کدهای استاندارد بین‌المللی، پروفیل‌های آهن و فولادی ایران به دیگر کشورها راه پیدا کردند. برای شناسایی بهتر محصول تولیدی هر کارخانه و جلوگیری از تقلب در تولید مقاطع فولادی مختلف، واحدهای تولیدی نام اختصاری خود را روی کالا حک می‌کنند. در ادامه به معرفی و شرح شش تا از کارخانه های تولید میلگرد در کشور می پردازیم.

میلگرد ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان بزرگترین کارخانه تولید کننده فولاد صنعتی و ساختمانی و ریل در ایران است.ذوب آهن با ظرفیت ۲.۸ میلیون تن محصول نهایی از قبیل انواع تیرآهن میلگرد نبشی چهارگوش وریل واقع در جنوب غربی استان اصفهان میباشد. میلگرد های تولید شده در ذوب آهن اصفهانئطبق استاندارد Gost و DIN آلمان ساخته میشوند که در این رابطه یک مجموعه به نام استاندارد فرآورده های فولادی ذوب آهن تهیه شده و به تایید کلیه قسمت های داخلی رسیده است.

نمره میلگرد های تولیدی در این کارخانه شامل: میلگرد 12، 14، 16، 18، 20، 22، 25 و 28 همچنین میلگرد 32 نیز ذوب آهن اصفهان را در آنالیز A2,A3 و گرید gr400 تولید می نماید.

میلگرد کارخانه فولاد ابهر

فولاد سیادن ابهر ۱۳۸۵ در منطقه ابهر تاسیس گردید و محصولات نظیر میلگرد را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می نماید. وزن میلگرد ابهر با استانداردهای جهانی مطابقت دارد و برای مقام سازی بتن و ساخت و سازهای صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد های ساخته در این کارخانه طبق استاندارد GOST روس میباشند همچنین محصولات تولیدی این مجموعه شامل انالیز A2و A3 و در سایزهای ت 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 25 را تولید مینماید.

میلگرد فولاد نیشابور

میلگرد نیشابور از جمله برند های بنام در بازار است. کارخانه فولاد خراسان دو مدل میلگرد با نام های میلگرد نیشابور آجدار و میلگرد نیشابور ساده را تولید می کند. میلگرد نیشابور خراسان از جمله محصولات تولیدی مجتمع فولاد نیشابور خراسان است که در سال 1369 فعالیت خود را آغاز کرد. مجتمع نیشابور توانست با استفاده از به کارگیری تکنولوژی جدید تولید محصولات ساختمانی خود را به 550هزارتن در سال برساند. کارخانه میلگرد نیشابور مجتمع نیشابور قطب سوم فولاد کشور در تولید صنایع ساختمانی معرفی شده است. کارخانه میلگرد نیشابور توانست تأییدیه های استاندارد بین المللی را دریافت کند و محصولات میلگرد آجدار را تحت آنالیز A3 در سایز های 10 الی 32 ، آنالیز A3 وارد بازار داخلی و بین المللی کند.

میلگرد فایکو

کارخانه فولاد البرز ایرانیان فایکو یکی از تولیدکنندگان برتر محصولات فولادی است. از محصولات این شرکت می توان به میلگرد فایکو ، ناودانی، نبشی و تیرآهن اشاره کرد. میلگرد آجدار فایکو به صورت ساده و آجدار در استانداردهای A1 و A2 و A3 در سایزهای متنوع با ظرفیت سالیانه 700000 تن تولید و روانه بازار می شوند. محصول نامبرده با تنوع سایز از 8 تا 32 در مصارف صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد فایکو دارای استاندارد ملی INSO3132 و استاندارد های بین المللی ASTM A615، A615M،DIN488،  JISG3112 می باشد.

میلگرد کاشان

شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر در سال 1379 در منطقه آران و بیدگل شهرستان کاشان با هدف اشتغال زایی،  تولید و رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه تاسیس گردید. مجتمع فولاد کویر یکی از قطب های بزرگ تولید کننده میلگرد در کشور می باشد. این مجتمع در سال 1381 اعلامیه رسمی تاسیس در زمینه احداث یک واحد نورد میلگرد فولادی از سازمان صنایع استان اصفهان دریافت گردید و سرانجام طی مراحلی تولید رسمی خود را در سا ل 1386 آغاز کرد.

جتمع کویر کاشان با انتخاب پیشرفته‌ترین تجهیزات روز دنیا و استفاده از تجربیات کارشناسان داخلی و خارجی و ایجاد امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی به طور مستمر در جهت تولید و بهبود خواص مکانیکی میلگرد کویر تلاش نموده و میلگرد مستحکم و با کیفیت عالی در خدمت مشتریان خود قرار نهاده است. میلگرد کویر کاشان علاوه بر استحکام بالا از شکلپذیری فوق‌العاده مناسبی برخودار می باشند. کاملترین سبد میلگرد کشور از نظر شاخه و کلاف ساده و آجدار در حال حاضر توسط کارخانه کویر کاشان تهیه می گردد. یکی از بازرترین مشخصات میلگرد کویر کاشان وزن اسمی آن است که منجر به کاهش مصرف میلگرد در پروژه های ساختمانی می گردد.

خرید میلگرد آجدار کاشان

کارخانه میلگرد بافق یزد

شرکت فولاد بافق یزد، فعالیت خود را از سال 1390 در زمینه تولید انواع میلگرد فولادی آغاز نمود. از مزیت های مهم این شرکت، مجاورت با معدن سنگ آهن مرکزی ایران و چغارت است که به بهشت معادن ایران معروف می باشد. همچنین شهرستان بافق، در مرکز جغرافیایی ایران واقع گردیده و دسترسی آسان به تمام نقاط کشور و همچنین همجواری با جاده ترانزیت و شبکه ریلی همراه ساخته است.  کارخانه فولاد بافق یزد، دارای 4 واحد تولیدی که عبارتند از فولادسازی بافق، واحد نورد میلگرد بافق، واحد احیا فولاد بافق و واحد گندله سازی بافق می باشد.

تولیدات این کارخانه به دلیل استفاده از شمش های مرغوب با درصد عناصر آلیاژی بالا با نظارت هرچه بیشتر فرآیند تولید با برند B-MISCO بوده و علاوه بر تایید استاندارد ملی ایران ISIR3132 قابل رقابت با تولیدکنندگان بین المللی می باشد.

راهنمای خرید میلگرد آجدار

از آنجایی که خرید میلگرد آجدار در حجم و ابعاد جزو خریدهای گران‌قیمت محسوب می شود، لازم است قبل از اقدام به خرید در مورد میلگرد اطلاعاتی داشته باشید. همچنین رعایت نکات زیر در امر خرید میلگرد بسیار ضروری می باشند که عبارتند از:

انتخاب نوع و ابعاد میلگرد (که توسط مهندسین پروژه تعیین میگردند. )

وزن میلگرد : هنگام خرید میلگرد آجدار مهندسین پروژه لیست خرید را به شما ارائه می دهند. در اکثر مواقع مقدار میلگرد موردنیاز به صورت شاخه ای به شما اعلام می شود، اما برای محاسبه هزینه ارسال به محاسبه وزن میلگرد نیاز دارید. بنابراین باید به وزن میلگرد های تولیدی هر کارخانه توجه کنیم.

خرید میلگرد آجدار از کارخانه یا بنگاه : مشتریانی که حجم خرید آن ها بیشتر از یک تریلی (معادل یک ظرفیت برابر 24 تن) دارند به دلیل حجم بالای خرید، به دنبال پایین ترین قیمت میلگرد هستند. در این حالت خرید مستقیم از کارخانه مقرون به صرفه به نظر می رسد، اما مشکلاتی نظیر عدم عرضه روزانه، مسافت بیشتر در زمان ارسال، مشکلات ارسال و پیگیری سفارش، محدودیت در حداقل میزان خرید، عدم عرضه مستقیم به مصرف کننده نهایی در برخی از کارخانه ها و … را دارد. از طرفی خرید میلگرد از بنگاه های فروش آهن آلات با حجم خرید کم، گزینه مناسبی هستند. این نوع خرید مزیت های برای مشتریان داردکه عبارتند از:

  • شما محدودیت در حداقل میزان خرید ندارید و می توانید یک شاخه میلگرد و حتی تعداد بیشتر را خریداری کنید.
  • مزیت دیگر دسترسی راحت تر و ارسال بار با هزینه کمتر است.

نکاتی که بعد از خرید میلگرد نیز باید رعایت گردند

تطبیق میلگرد دریافتی با فاکتور

اگر از شرکت های بازرگانی معتبر و یا کارخانه خرید کرده باشید از بابت اصالت میلگرد خریداری شده می توانید آسوده‌ خاطر باشید. اما جهت اطمینان بیشتر از تطابق میلگرد دریافتی با فاکتور و لیبل میلگرد حتما قبل از تخلیه میلگرد ها را مورد بررسی قرار دهید. همچنین می توانید از نشان اختصاری حک شده بر روی میلگردها از اصالت آن مطمئن شوید.

حفظ و نگهداری میلگرد

از آنجایی که جنس اکثر میلگرد ها از فولاد است و آلیاژ آن از نوع فولاد ضدزنگ نیست، در مجاورت با آب و رطوبت دچار زنگ زدگی می شوند. بنابر این باید از هرگونه رطوبت و عوامل رطوبت زا مصون بماند.

قیمت میلگرد آجدار فولادی

قیمت میلگرد آجدار در بازار بیش از همه برای افراد مشغول در حوزه ساخت و ساز اهمیت دارد. چرا که براساس آمار و ارقام موجود، بیشترین حجم مصرفی این مقطع فولادی به بخش ساختمان‌سازی مربوط می‌شود. قیمت روز میلگرد تحت تاثیر شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی متغیر خواهد بود. قیمت میلگرد اگرچه متأثر از قیمت بازار جهانی و نوسانات ارزی است اما افزایش قیمت مواد اولیه در بازار اعم از سنگ آهن، گندله و فولاد نیز سهم زیادی در افزایش قیمت روز میلگرد در بازار داشته است.

قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. قیمت میلگرد اجدار در اصل قیمت تمام شده مواد تشکیل دهنده آن بعلاوه ارزش افزوده کارخانه تولید کننده آن است.

در ایران کارخانه های مختلفی تولید کننده میلگرد آجدار هستند که لیست قیمت معتبر ترین آن ها در سایت اسنپ فلز به صورت روزانه موجود می باشد و لیست قیمت میلگرد ها به صورت لحظه ای به روز رسانی می شود و با مراجعه به سایت ما می توانید برای خرید میلگرد آجدار مورد نظر خود اقدام نمایید، در اسنپ فلز فروش میلگرد به مناسب ترین قیمت صورت می گیرد.

اما از شاخص هایی که می تواند در تغییر روزانه قیمت میلگرد تاثیر زیادی داشته باشد نوسانت ارز، قیمت اولیه آهن و ابعاد میلگرد می باشد که سبب افزایش و کاهش قیمت میلگرد اجدار در روز می شود. به عنوان مثال رای مثال قیمت میلگرد آجدار نمره 10 a2 کمتر از نمره 12 a2 است . همچنین قیمت میلگرد نمره 10 a2 از نمره 10 a3 کمتر است به این معنی که هر چه نمره میل گرد که بر اساس قطر آن تعیین می شود با وجود استاندارد یکسان بیشتر باشد قیمت آن بیشتر است و همچنین قیمت میلگرد با نمره یکسان و استاندارد a2 کمتر از استاندارد a3 است.

خرید میلگرد آجدار

خرید میلگرد آجدار مانند تمام محصولات آهنی باید با دقت زیادی انجام شود، زیرا با توجه به کاربرد این محصول کیفیت متریال آن نقش بسیار زیادی در مقاومت ساختمان و سازه شما دارد و هر گونه اشتباه در انتخاب آن می تواند موجب ایجاد اختلال در سازه شود.

در حال حاضر کارخانه هایی همچون فولاد آریا ، فولاد قزوین ، فولاد پارس آرمان ، فولاد آریا ذوب و فولاد ابهر و … تولید کننده میلگرد آجدار در ایران هستند. برای دریافت مشاوره در خصوص میلگرد آجدار با کیفیت با قیمت مناسب با مشاوران اسنپ فلز و تلفن 66303000-021 تماس حاصل فرمایید.


میزان رضایت مندی از محتوا
در حال ارسال
نقد کاربر
4.96 (56 رای)
error: Content is protected !!
مشاهده سبد خریدافزودن محصول جدید
لطفا مقدار مورد نظر خود را تعیین کنید
جمع کل: تومان