حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

تیرآهن IPE

فیلتر محصولات
تیرآهن IPE

تیرآهن IPE 12

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2966
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
2,330,000 تومان 30000 تومان
واحد فروش: شاخه
تیرآهن IPE
12
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
ذوب آهن اصفهان
شاخه
1/05/02
ثبت سفارش
تیرآهن IPE

تیرآهن IPE 14

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2973
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
2,940,000 تومان 30000 تومان
واحد فروش: شاخه
تیرآهن IPE
14
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
ذوب آهن اصفهان
شاخه
1/05/02
ثبت سفارش
3045
تیرآهن 14 سبک فایکو
تماس بگیرید 30000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
14
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
فایکو
کیلوگرم
1/04/20
3047
تیرآهن 14 سنگین فایکو
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
14
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
فایکو
کیلوگرم
0/01/30
3027
تیرآهن 14 سبک کرمانشاه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
14
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
تیرآهن کرمانشاه
کیلوگرم
0/01/30
3028
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
14
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
تیرآهن کرمانشاه
کیلوگرم
0/01/30
3030
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
14
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
تیرآهن کرمانشاه
کیلوگرم
0/01/30
3074
تیرآهن 14 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
14
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
0/01/30
3023
تیرآهن 14 کوتاه ناب تبریز
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
14
IPE
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/01/30
3022
تیرآهن 14 بلند ناب تبریز
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
14
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/01/30
3036
تیرآهن 14 آریان فولاد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
14
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/01/30
3084
تیرآهن 14 فولاد باختر
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
14
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
صنایع فولاد فردوس باختر
کیلوگرم
0/01/30
3060
تیرآهن 14 فولاد یزد
2,470,000 تومان 20000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
14
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
گروه صنعتی فولاد یزد
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
تیرآهن IPE

تیرآهن IPE 16

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2993
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
3,550,000 تومان 30000 تومان
واحد فروش: شاخه
تیرآهن IPE
16
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
ذوب آهن اصفهان
شاخه
1/05/02
ثبت سفارش
3048
تیرآهن 16 فابریک فایکو
تماس بگیرید 20000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
16
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
فایکو
کیلوگرم
1/04/20
3034
تیرآهن 16 فابریک کرمانشاه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
16
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
تیرآهن کرمانشاه
کیلوگرم
0/01/30
3076
تیرآهن 16 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
16
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
0/01/30
3025
تیرآهن 16 کوتاه ناب تبریز
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
16
IPE
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/01/30
3024
تیرآهن 16 بلند ناب تبریز
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
16
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/01/30
3037
تیرآهن 16 آریان فولاد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
16
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/01/30
3061
تیرآهن 16 فولاد یزد
3,070,000 تومان 10000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
16
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
گروه صنعتی فولاد یزد
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
تیرآهن IPE

تیرآهن IPE 18

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2995
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
3,040,000 تومان 1040000 تومان
واحد فروش: شاخه
تیرآهن IPE
18
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
ذوب آهن اصفهان
شاخه
1/05/02
ثبت سفارش
3049
تیرآهن 18 فابریک فایکو
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
18
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
فایکو
کیلوگرم
0/01/30
3026
تیرآهن 18 بلند ناب تبریز
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
18
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/01/30
3038
تیرآهن 18 آریان فولاد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
18
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/01/30
3062
تیرآهن 18 فولاد یزد
3,640,000 تومان 10000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
18
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
گروه صنعتی فولاد یزد
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
تیرآهن IPE

تیرآهن IPE 20

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2996
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
4,920,000 تومان 10000 تومان
واحد فروش: شاخه
تیرآهن IPE
20
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
ذوب آهن اصفهان
شاخه
1/05/02
ثبت سفارش
3051
تیرآهن 20 فابریک فایکو
تماس بگیرید 60000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
20
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
فایکو
کیلوگرم
1/03/22
3073
تیرآهن 20 آریا ذوب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
20
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد آریا ذوب
کیلوگرم
0/01/30
3039
تیرآهن 20 آریان فولاد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
20
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/01/30
3063
تیرآهن 20 فولاد یزد
4,180,000 تومان 10000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
20
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
گروه صنعتی فولاد یزد
کیلوگرم
1/05/02
ثبت سفارش
3083
تیرآهن 20 ماهکار اشتهارد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
20
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
فولاد ماهکار اشتهارد
کیلوگرم
0/01/30
تیرآهن IPE

تیرآهن IPE 22

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2997
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
5,540,000 تومان 30000 تومان
واحد فروش: شاخه
تیرآهن IPE
22
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
ذوب آهن اصفهان
شاخه
1/05/02
ثبت سفارش
3052
تیرآهن 22 فابریک فایکو
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
22
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
فایکو
کیلوگرم
0/01/30
3040
تیرآهن 22 آریان فولاد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
22
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/01/30
3064
تیرآهن 22 فولاد یزد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
22
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
گروه صنعتی فولاد یزد
کیلوگرم
1/03/31
تیرآهن IPE

تیرآهن IPE 24

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2998
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
6,990,000 تومان 90000 تومان
واحد فروش: شاخه
تیرآهن IPE
24
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
ذوب آهن اصفهان
شاخه
1/05/02
ثبت سفارش
3053
تیرآهن 24 فابریک فایکو
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
24
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
فایکو
کیلوگرم
0/01/30
3041
تیرآهن 24 آریان فولاد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
24
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/01/30
تیرآهن IPE

تیرآهن IPE 27

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
2999
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
7,880,000 تومان 70000 تومان
واحد فروش: شاخه
تیرآهن IPE
27
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
ذوب آهن اصفهان
شاخه
1/05/02
ثبت سفارش
3043
تیرآهن 27 آریان فولاد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن IPE
27
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/01/30
تیرآهن IPE

تیرآهن IPE 30

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3021
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
12,300,000 تومان 200000 تومان
واحد فروش: شاخه
تیرآهن IPE
30
IPE
کارخانه
شاخه 12 متری
ذوب آهن اصفهان
شاخه
1/05/02
ثبت سفارش

تیرآهن چست ؟

تیرآهن یکی از مصالح مصرفی مهم در صنعت ساخت و ساز و نوعی پروفیل ساختمانی می باشد که از گداختن سنگ آهن در کوره ها و افزودن عناصر مختلف به آن بصورت آلیاژی بدست می آید. تیرآهن IPE ، تیرآهن هاش H و تیرآهن لانه زنبوری از انواع تیرآهن می باشد که در سایزهای متفاوت تیراهن ۱۲ ، ۱۴ ، ‍۱۶ ، ۱۸ و… توسط کارخانه های معتبری تولید می شود. تیرآهن کرمانشاه ، تیرآهن اصفهان و تیرآهن فایکو از شناخته شده ترین تیراهن های موجود در بازار است و قیمت تیرآهن بر اساس کیفیت تولید، نوع کارخانه و سایز آن متفاوت است. شما می توانید برای آگاهی از قیمت تیراهن اصفهان ، کرمانشاه و … همچنین نحوه ی خرید تیرآهن می توانید با کارشناسان فروش اسنپ فلز از طریق شماره تماس ۶۶۳۰۳۰۰۰-۰۲۱ در ارتباط باشید.

تیر آهن در واقع یک نوع پروفیل فولادی است که ترکیب شیمیایی آن از آهن و عناصر دیگر مانند کربن (معمولا  بین 0.002 تا 2.1 درصد وزن آن ) ، منگنز ، فسفر ، گوگرد ، نیکل ، کروم و … تشکیل شده است. رایج ترین فولاد مصرفی ، فولاد نرمه  با رده ST37  و ST52 است که بر اساس مقاومت کششی آن ها نام گذاری شده است. پروفیل ST37 نسبت به ST52  از مقاومت کمتری برخوردار است ولی فولاد ST37 با توجه به قیمت کمتر ، در بازار نسبت به ST52 کاربرد وسیع تری با توجه به اقتصادی بودن آن دارد . خواص مکانیکی فولاد ST37 نظیر مقاومت تسلیم 235 مگاپاسکال ، مقاومت کششی نهایی 360 الی 510 مگاپاسگال است و وزن مخصوص آن به طور متوسط 7850 کیلوگرم بر مترمکعب می باشد ولی با توجه به کارخانه تولیدی فولاد این مقدار می تواند اندکی متفاوت باشد.

کاربرد تیراهن

کاربرد تیراهن بیشتر به عنوان اعضای باربر در سیستم های مختلف سازه متداول است و به دلیل اینکه در عضو های مختلف (تیر ، ستون ، شاه تیر ، تیرچه یا تیر فرعی ، خرپا ها ، نعل درگاه ها و …) و سیستم های مختلف (قاب ساده ، قاب خمشی ، قاب ویژه و مهاربندی و ….) برای تحمل بارهای مختلف بکار گرفته می شوند، در ابعاد مقطعی مختلف در انواع گوناگون با استاندارد های متفاوت در سراسر جهان تولید می شود.

کاربرد تیرآهن کرمانشاه

انواع تیر آهن

تیر آهن به سه صورت و با استاندار های معتبر جهانی در دسته بندی زیر تولید می شود:

  • تیرآهن IPE مطابق استاندارد اروپا و ایران
  • تیرآهن INP مطابق استاندارد چین و روسیه
  • تیرآهن IPB مطابق استاندارد اروپا

مشخصات  فیزیکی تیراهن

بصورت کلی نامگذاری و استاندارد تیراهن بر اساس نسبت بال و جان تیر به یکدیگر و شکل ظاهری و نحوه اتصال ورق جان به بال می باشد که تفاوت های بین هر استاندارد با توجه به ارتفاع تولیدی هر مقطع و مشخصات ظاهری بال به شرح زیر می باشد:

تیرآهن IPE

تیرآهن IPE یا تیراهن نیم پهن (مخفف عبارت I Profile Europpen) دارای سطح مقطع شبیه حرف I انگلیسی است که به لحاظ هندسی دارای دوبال افقی و یک جان عمودی می باشد و ضخامت بال های آن متغییر نیست. این محصول در بازار با نام تیر آهن یا تیر آهن معمولی شناخته و  طبق استاندارد اروپا 10365 EN تولید می شود و به دلیل ضخامت ثابت بال در این نوع، اجرای اتصالات پیچ و مهره ای در این پروفیل آسان تر است.

تیراهن ipe از پرکاربردترین محصول در صنعت ساختمان سازی می باشد که به عنوان ستون، خرپا و تیر مورد استفاده قرارمی گیرد و معمولا جهت اجرای ستون، بصورت مرکب یا اصطلاحا دوبل از این پروفیل استفاده می شود. تیراهن IPE طبق استاندارد اروپا در ایران، در کارخانه های ذوب آهن اصفهان، پروفیل صنعت ماهان، کرمانشاه، ناب تبریز، ماهان، اهواز، فولاد یزد، فایکو، آریان فولاد، آریا ذوب، فردوس باختر، ماهکار اشتهارد، ظفر بناب و شاهین بناب تولید می شوند.

تیرآهن IPE بر اساس ارتفاع جان و برحسب سانتی متر نام گذاری می شود و ارتفاع جان در واقع اندازه بین دو بال است که با علامت اختصاری h در جدول اشتال نمایش داده می شود. به عنوان مثال IPE80 ، دارای ارتفاع جان 80 سانتی می باشد.

تیرآهن IPE مطابق با استاندارد اروپا از ارتفاع جان مقطع 80 میلی متر تا 600 میلی متر  در شاخه های ۱۲ متری تولید می شود که مشخصات کامل آن ها در جدول اشتال قابل مشاهده می باشد. اندازه ارتفاع جان، طول بال، ضخامت جان و ضخامت بال متناسب با سایز تیراهن تغییر می کند و در خصوصیات هندسی نظیر ممان اینرسی، شعاع ژیراسیون و … تاثیر گذار است.

اندازه بال تیرآهن IPE در جدول اشتال با علامت اختصاری b نشان داده شده است که بر حسب میلی متر است. استاندارد اندازه بال کوچکترین تیرآهن ipe که IPE80 می باشد، 46 میلی متر و بزرگترین آن که تیراهن  IPE600 است دارای اندازه بال 220 میلی متر است.

ضخامت جان و بال: ضخامت جان با علامت اختصاری ts یا s و ضخامت بال با حرف tg و یا t نشان داده می شود و بر حسب میلی متر است.

طول: تیرآهن ها در ایران 6 و 12 متری تولید می شود و معمولا تیرآهن های وارداتی نیز دارای همین طول شاخه هستند.

در ایران معمولا تیرآهن های IPE120 تا IPE270 تولید می شود و تیراهن های 80 و 100 و 300 به بالا تیرآهن های وارداتی از کشورهای همسایه هستند.

تیراهن INP

تیرآهن I شکل تیرآهنی است که ضخامت بال آنها با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کاهش می یابد که این استاندارد مورد استفاده کارخان های روسیه و چین می باشد . از مشخصه این تیر آهن نازکی بال ها در ابتدا و ضخیم شدن آن در انتهای تیر می باشد. تیرآهن INP با ارتفاع جان مقطع از 80 الی 600 میلی متر با شاخه های 12 متری تولید می شود.

تیراهن IPB

تیراهن ipb به خاطر شکل مقطع H شکل آن که دارای دو بال پهن است به تیرآهن H یا بال پهن نیز معروف است. از کابرد های مهم این تیرآهن می توان به استفاده از آن در سازه های فولادی و تیرها و خرپاها اشاره کرد. این محصول تولید کشور ایران نمی باشد و در کشور هایی مانند کره و ترکیه به ایران وارد می شود. این محصول در ارتفاع 100 الی 1000 میلی متر و با شاخه های 12 متری تولید می شود و در دو نوع تیراهن هاش سبک و سنگین تولید و به بازار عرضه می شود.

تیراهن هاش سنگین دارای مقاومت بالا و قابلیت تحمل وزن بالاست به همین دلیل بیشتر برای ستون ها، تیرها و خرپا استفاده می شود. در حالی که تیراهن هاش سبک دارای بال های باریک تر و ضخامت کمتری است و تنش کمتری را تحمل می کند.

قیمت خرید انواع تیراهن

روش تولید انواع تیراهن

تیرآهن همانند بعضی از محصولات فولادی در فرآیند نورد گرم (Hot Rolling) تولید می شود . محصولات و فرآورده های دیگر نیز نظیر انواع میلگرد ، ناودانی و نبشی هم با روش نورد گرم که یکی از روش های متداول شکل دهی فلزات است انجام می شود .

نورد یا Rolling به فرآیندی می گویند که در آن فلزی به دمای نرم شوندگی خود رسیده باشد و از بین غلتک های مورد نظر تحت فشار ، عبور داده شود و شکل خروجی غلطک ها را به خود بگیرد . این روش و روند آن تاثیر بسیاری در کیفیت محصول نهایی دارد بطوریکه در طول فرآیند تولید همواره باید بسیار دقت شود تا کوچکترین خطا در اندازه و ابعاد و استاندارد های تیرآهن صورت نگیرد زیرا سبب تغییر کلی در  محصول شده که ممکن است تاثیرات منفی بر روی فروش و مشخصات آن بگذارد .

فرآیند تولید تیرآهن

در وهله اول و شروع تولید ، کوره‌ هایی به منظور عملیات ساخت تیر آهن مهیا و آماده می‌شود و  دمای مناسب این کوره‌‌ های ساخت ، برای آماده سازی مرحله اول به اندازه ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم می‌شود . سپس تمام شمش‌ها با کمک یک جک هیدرولیکی در ردیف‌های مشخص شده و منظم به داخل کوره ‌ها هدایت می‌گردند و  شمش‌ها دوباره به منظور عملیات نورد توسط جریان گرد آبی جهت نورد آماده می‌شوند .

بعد از آن با رسیدن دمای شمش‌ها به میزان مطلوب و مناسب به سمت خط تولید فرستاده شده و برای ارسال شمش‌های پخته شده به سمت مرحله‌ رافینگ از رول‌هایی استفاده می‌کنند . این مرحله مشابه غلتک زدن خمیر است که از یک یا چند جفت رول عبور داده می شود تا ضخامت را کاهش دهد . مرحله‌ رافینگ به منظور کاهش قطر شمش‌ها و افزایش طول آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد .

در نهایت از قیچی متراژ به منظور برش فرآورده های تولید شده استفاده شده و  محصولات تولیدی مطابق استانداردهای موجود برش داده می شوند و سپس بسته بندی محصول در بندیل ‌هایی با وزن‌ های مشخص انجام می شود .

تولید و خرید تیرآهن فایکو

جدول اشتال تیرآهن

جدول اشتایل یکی از پرکاربردترین جداول مهندسی است که برای دسترسی به انواع اطلاعات و مشخصات  مهندسی و مکانیکی مربوط به مقاطع و پروفیل های  فولادی تهیه شده است . این ابزار پرکاربرد در واقع  برای استفاده مهندسین جهت طراحی و سایر کاربران نظیر سازندگان و مالکین و مدیران جهت خرید فراهم شده است. این جدول پرکاربرد و مهندسی برای کاهش خطای احتمالی در محاسبات مهندسی ، افزایش دقت و صرفه جویی در زمان و هزینه به کار می رود که برای نخستین بار در سال 1938 توسط مهندس آلمانی به نام مارتا اشتابدر بورگر آلمانی جهت انواع مقاطع فولادی طراحی شد. بطور مثال در جدول اشتال برای پروفیل  IPE مشخصات هندسی مانند ضخامت جان و بال، عرض بال، ارتفاع جان، نیم رخ هندسی این مقطع و مساحت سطح مقطع و چگالی سایزهای متفاوت آن وجود دارد که با توجه به این اطلاعات می توان وزن تقریبی هر مقطع را محاسبه نمود. جدول اشتال هاش و تیرآهن بر اساس استاندارد DIN اروپا تدوین شده است.

ابعاد و اندازه ی IPE ها به نوع آنها بستگی دارد این ابعاد عبارتند از :

  • ارتفاع بال با حرف h مشخص می شود.
  • ضخامت جان با حرف ts مشخص می شود.
  • عرض بال با حرف b مشخص می شود.
  • ضخامت بال با حرف tf مشخص می شود.
  • سطح مقطع با حرف A مشخص می شود.
  • وزن هر متر با حرف G مشخص می شود.

محاسبه وزن تیراهن

محاسبه ورن قبل از خرید تیرآهن امری ضروری است و برای اینکه بتوانید وزن هر شاخه را بدست آورید ، کافیست سطح مقطع آن را در وزن مخصوص و سپس در طول شاخه ضرب کنید.

وزن هر شاخه = وزن مخصوص × سطح مقطع پروفیل ( مساحت) × طول

نکته مهم در استفاده از فرمول

نکته مهم در استفاده از فرمول این است که برای استفاده از آن باید به واحد های هر پارامتر آن دقت شود!

برای خروجی مورد نظر که مثلا وزن هر کیلو یا وزن هر شاخه 12 متر هر تیر آهن چند کیلو می شود دست یافت .

بطور مثال پروفیل IPE200 با مشخصات زیر است وزن هر متر طول آن و وزن هر شاخه 12 متری آن بصورت زیر محاسبه می شود :

h b s t r c h-2c A G IPE
mm mm mm mm mm mm mm cm2
200 100 5.6 8.5 12 20.5 159 28.5 22.4 200

وزن هر شاخه 12 متری = وزن هر متر طول=KG  22.37

کارخانه تولید کننده تیرآهن

تولید مصالح مصرفی از جمله فعالیت‌های مهم صنعتی هر کشور در حال توسعه‌ای است که تولیدکنندگان تیراهن از مهم ترین واحدهای صنعتی تولیدی در هر کشوری به حساب می‌آیند. تولید تیراهن و سایر پروفیل های فولادی در سال های اخیر با پیشرفت خوبی همراه بوده است. با توجه به ذخایر غنی آهن در کشور عزیزمان ایران و بومی سازی تجهیزات مورد نیاز در کنار نیروی انسانی تحصیل‌کرده، در دستیابی به این امر کمک شایانی نموده است.

تیرآهن اصفهان ، اهواز ، فایکو ، تبریز ، بناب و کرمانشاه از مهمترین و اصلی ترین تولیدات این دسته از پروفیل ساختمانی است که برای خرید تیرآهن آگاهی در مورد کارخانه های تولید کننده اطلاعاتی را در خصوص کیفیت آن ها در اختیار خریدار قرار می دهد که به این منظور در ادامه به معرفی آنها می پردازیم:

تیرآهن اصفهان ( ذوب آهن )

تیرآهن اصفهان از نخستین تولیدات پروفیل فولادی در ایران است که کیفیت و مرغوبیت این محصول باعث شناخته شدن بیشتر این محصول شده است. کارخانه ذوب آهن اصفهان علاوه بر تولید تیرآهن اصفهان ، در تولید انواع پروفیل های فلزی ساختمانی از قبیل نبشی و ناودانی و انواع میلگردها بسیار موفق بوده است به طوری که میلگرد اصفهان از معروفترین و با کیفیت ترین میلگردهای موجود در بازار است و علاوه بر کیفیت از نظر تنوع محصولات نیز توانسته است به نیازهای بازار پاسخ دهد و سالانه حدود 3.6 میلیون تن از انواع پروفیل های فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کند.

تیرآهن اصفهان در انواع تیرآهن های I شکل (IPE) ، بال پهن موازی (IPB) ، بال باریک شیبدار (INP) و در سایزهای 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 20 ، 22 ، 24 ، 27 و 30 ، با علامت مشخصه I-2 بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 1791 و مطابق با استانداردهای DIN1025-5 در ابعاد، جرم و مقادیر ایستایی ، 10034 EN در رواداری ها ، EN10025-2 درمشخصات فنی تولید می شود.

تیراهن اصفهان بال پهن موازی ( IPB ) با وزن متوسط (I-5 ) نیز  بر اساس استاندارد ملی ایران 14484  ISIRI و مطابق با IPB و استانداردهای DIN1025-2 در ابعاد، جرم و مقادیر ایستایی ، EN10034 در رواداری ها ،   EN10025-2درمشخصات فنی  و در سایز های 140 ، 1600 ، 180 ، 200 و 300 تولید می شود.

تیرآهن اصفهان بال باریک شیبدار (INP) در این کارخانه با استاندارد ملی ایران به شماره 3277 و مطابق با استانداردهای DIN1025-1 درمشخصات ابعادی، جرم و مقادیر ایستایی ، EN10024 در رواداری ها ، EN10025-2 در ساز های 120 و 140 تولید می شود.

تیرآهن کرمانشاه

مجتمع جهان فولاد غرب یکی دیگر از مجتمع های توانمند در تولید تیرآهن است. این مجتمع توان تولید این محصول را در سایز های  140 و سایز 160 در وزن های سبک و سنگین را با گرید ST37 در سبد محصولات خود دارا می باشد و قیمت تیرآهن کرمانشاه نسبت به کیفیت آن مناسب است و جز پر فروش ترین تیرآهن های بازار به حساب می آید.

تیرآهن قزوین

شرکت نورد آریان فولاد یکی از تولیدکنندگان انواع مقاطع فولادی اعم از نبشی ، ناودانی ، تیرآهن، میلگرد و ریل. محصولات شرکت آریان فولاد نظیر میلگرد آریان ، نبشی ، ناودانی، تیرآهن و ریل تولید و به کشورهای خاورمیانه از جمله ارمنستان ، ترکیه ، افغانستان و … صادر می شود.

کارخانه نورد آریان فولاد از  دستگاه های پیشرفته و تجهیزات روز دنیا استفاده می کند که این تجهیزات توسط کارخانه مانیسمان دماگ آلمان ، NNK ژاپن و دانیلی ایتالیا تهیه شده و تیر آهن با سایز های 140 ، 1600 ، 180 ، 200 ، 220 ، 240 و 270  را تولید می کند.

تیراهن تبریز

شرکت فولاد ناب تبریز یکی از تولیدکنندگانی که با سرمایه گذاری بصورت مشارکتی دو کشور ایران و ترکیه در سال ۱۳۸۴ در شهر تبریز آغاز به کار کرده و  تیر آهن با سایز های 140 و 160 و 180  را در گرید های مختلف نظیر ST52 ,ST44 , ST 37 تولید می کند.

تیراهن فولاد البرز ایرانیان

کارخانه فولاد البرز ایرانیان که با برند تجاری فایکو شناخته می شود و یکی از تولید کننده های مهم در کشور است. این کارخانه توانایی تولید سایز های متنوع محصول تیرآهن IPE در سایزهای تولیدی 100 ، 120 ، 140 ، 1600 ، 180 ، 200 ، 220 ، 240 ، 270 و 300 و   IPN در سایز های 80 ، 100 ، 120 ، 140 ، 160 ، 180 ، 200 ، 220 ، 240 ، 260 ، 280 و 300 تولید داراست.

تیراهن ipe شاهین بناب

فولاد صنعت بناب شاهین  نیز یکی دیگر از کارخانه های تولید کننده تیر آهن است که این کارخانه محصولاتی از قبیل تیرآهن سایز 140 شاهین بناب و  تیرآهن سایز  160 شاهین بناب را در گرید ST37   تولید می کند.

پروفیل صنعت ماهان

این مجموعه صنعتی در سبد محصولاتی خود، محصولاتی شامل تیرآهن سایز 140 صنعت ماهان و  تیرآهن سایز 160 صنعت ماهان و  تیرآهن سایز  180 صنعت ماهان را تولید می کند.

قیمت تیرآهن ipe

قیمت تیرآهن IPE همانند دیگر محصولات فلزی اسنپ فلز مانند سپری ، ورق  و … بر اساس سایز و کیفیت آن تعیین می شود. به صورتی که هر چه ساز این محصول بیشتر باشد و ارتفاع زیادی داشته باشد، به التبع قیمت بالاتری دارد. برای مثال تیرآهن ipe200 از تیرآهن IPE220 دارای قیمت کمتری است.

اما در گاها این اتفاق پیش می آید که بعضی از تیرآهن هی IPE که سایز های یکسانی با یکدیگر دارند، دارای قیمت های متفاوتی می باشند که این مسئله به دلیل کیفیت تیرآهن های IPE می باشد. شما می توانید برای انتخاب بهترین کیفیت تیرآهن IPE با مشاوران اسنپ فلز در ارتباط باشید و از آن ها مشاوره رایگان بگیرید، قطعا اسنپ فلز می تواند راهنمای خوبی برای خرید تیرآهن برای شما عزیزان باشد.

همچنین شما می توانید برای مشاهده قیمت تیرآهن IPE به جدول زیر مراجعه کرده و لیست قیمت این محصول در سایز های مختلف را در این جدول مشاهده نمایید تا بتوانید مطابق با نیاز خود این نوع تیرآهن را خریداری کنید.

قیمت خرید تیرآهن اصفهان

تیراهن اصفهان از معروف ترین نوع تیر اهن در بازار می باشد و این باعث می شود تا قیمت تیرآهن اصفهان در بازار مهم باشد. قیمت تیرآهن اصفهان در درجه اول به نوع آن بستگی دارد. همانطور که می دانید تیرآهن اصفهان در انواع تیراهن های I شکل (IPE) ، بال پهن موازی (IPB) ، بال باریک شیبدار (INP) تولید می شود و این کارخانه تنها کارخانه تولید کننده هاش سبک و سنگین در سایزهای ۱۴ ، ۱۶ ، ۱۸ و ۲۰ می باشد. از طرفی هر چه سایز پروفیل بیشتر باشد قیمت آن نیز بالاتر است. بنابراین براساس نوع و سایز، قیمت تیرآهن اصفهان متفاوت است.

قیمت تیرآهن به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت روز تیرآهن با توجه به عوامل مختلف متغییر است که می توان از جمله مهمترین پارامترهای تاثیر گذار در آن، به پارامترهایی مثل نوع تیرآهن ، واردات تیرآهن و یا تولید شده در داخل کشور و به بومی بودن آن اشاره کرد. تیرآهن در کارخانه به صورت وزنی و کیلوگرم فروخته می شود ولی در بازار به صورت شاخه ای به خرید و فروش می رسد.

خرید تیرآهن IPE

تیرآهن از جمله مقاطع فولادی پر مصرف است . خرید مناسب این فرآورده فولادی علاوه بر تحقیق و بررسی و شناخت مشخصات فیزیکی و مستلزم شناخت تولید کننده و بازار آن می باشد. در صورت شناخت تولید کننده می توانید با خرید تیرآهن با کیفیت و مطابق استاندارد و با قیمت معقول این محصول را تهیه کنید. بخش عمده از شناخت تولید تیرآهن،  به شناخت کارخانه های تیرآهن برمی گردد . به موضوع تولیدکنندگان تیرآهن در بالا پرداخته شده است.

یکی از با کیفیت ترین تیرآهن های تولید داخل تیرآهن ساخته شده در کارخانه ی ذوب آهن اصفهان که با وزن استاندارد منطبق با جدول مهندسی اشتال تولید می شوند ، بنابراین قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان از تیرآهن کارخانجات دیگر گرانتر است . نوعی دیگری از تیرآهن نیز در بازار یافت می شود ارزانتر از تیرآهن ذوب آهن می باشد . این تیرآهن تولیدی کشور ترکیه یا کره بوده و تفاوت آن با تیرآهن ذوب آهن وزن سبکتر آن است اما وزن آن تفاوت چندانی با تیرآهن ذوب ندارد . از دیگر تیرآهن ها می توان به تیرآهن آرین ، ناب ، فایکو و … اشاره کرد که به دلیل وزن کمتر ارزانتر نیز می باشند . اگر به دنبال تیرآهن با اختلاف از تیرآهن با کیفیتی همچون تیرآهن ذوب آهن هستید نمی توان آن را با قیمت های پایین تر در بازار خریداری کرد . چنانچه فروشنده ای به شما قیمت پایینتری پیشنهاد کرد حتما باید نسبت به اصالت آن تیرآهن با برند ذوب آهن اصفهان تردید کرد .  طریقه ی شناسائی تیر آهن ذوب آهن نسبت به انواع دیگر در وزن یکسان وجود نام ESCO بصورت برجسته بر روی بال تیر آهن است.

همانطور که گفتیم واحد های فعال صنعتی متعددی در داخل کشور وجود دارند که تولید تیرآهن را انجام می دهند شما نیز برای خرید از آن ها باید به نکاتی دقت کنید که در خرید تیرآهن تاثیر به سزایی دارد. تیراهن IPE بر اساس سایز و کیفیت آن در بازار عرضه می شود. به این صورت که مطابق با درخواست مهندس پروژه تیرآهن های سایز مناسب و با کیفیت را افراد خریداری می کنند.

در خرید تیرآهن ipe باید به برخی از نکات آن از جمله استانداردش، سایز و کیفیت دقت کافی داشته باشید. تا فروشنده جنس نامرغوب به شما نفروشد و بعد در استفاده از ان با مشکل مواجه شوید. به استاندارد بودن آن باید توجه زیادی داشته باشید چرا که همانند میلگرد از اعضای مهم یک پروژه ساختمانی به شمار می آید و اخلال در آن ممکن است موجب اخلال در کل سازه شود.

قیمت تیرآهن اصفهان

نکاتی دیگر درباره خرید تیرآهن

در هنگام خرید تیرآهن مارک و برند ارسالی را با محصولی که سفارش داده بودید مطابقت دهید و در صورت تناقض بار قبل از تحویل مسئول فروش را در جریان بگذارید و از تحویل گرفتن آن خودداری نمایید.

جهت سفارش ابتدا باید نوع تیراهن مورد نیاز و مشخصات آن مانند نوع ، استاندارد ، سایز و … را مشخص کنیم تا متحمل خسارات ناشی از خرید اشتباه نشویم .  در صورت تطبیق با سفارش ، تیرآهن ارسال شده را به صورت دقیق شمارش کنیم و وزن تیرآهن ها را با بار نامه و باسکول چک کنید .

مجتمع ذوب آهن اصفهان و شرکت فولاد ایرانیان ( فایکو ) تنها تولید کنندگان هاش در ایران می‌باشند و تولیدات این دو کارخانه در سایزهای 160 ، 180 ، 200 و 300 می‌باشد و  تولیدات تیر آهن هاش ذوب آهن و فایکو مطابق با جدول وزنی استاندارد می‌باشد .

نکات مهم دیگری که باید در زمان خرید تیرآهن به آن توجه کنید این است که این محصول شامل ویژگی های فنی و ظاهری مختلفی هستند که هر کدام از استاندارد خاصی پیروی می کنند. این خصوصیت ها و ویژگی های ظاهری به ما کمک خواهد نمود تا محصول مورد نظر را شناسایی کرده و از خرید خود اطمینان حاصل کنیم . در بازار انواع تیرآهن ها یافت می شود به طور مثال ممکن است از لحاظ مشخصات فنی با هم تفاوتی نداشته باشد اما مشخصات وزنی آن ها با یکدیگر فرق کند. با توجه به اینکه سایز و در نهایت وزن تیر آهن نقش بسیار مهمی در قیمت محصول ایفا می کند و این وزن است که قیمت کلی بار شما را مشخص می کند . عرضه تیراهن به دو صورت شاخه‌ای و کیلویی می باشد که پرکاربردترین و پر مصرف ترین آن ها با سایزهای 140 ، 160 و 180 است در هنگام خرید توصیه می شود حداقل با مشخصات آنها آشنا باشید.

این محصولات به سه صورت  IPE ، INP و IPB تولید و روانه بازار مصرف می گردد . برای تشخیص لازم است بدانید ضخامت بال ها در نوع IPE در ابتدا و انتهای محصول یکسان می باشد و طول هر بال نیز نصف طول جان تیر است . تیرهای INP براساس استاندارد چین و روسیه تولید شده و بال ها در ابتدای محصول نازک و در انتها ضخیم می باشد . نوع IPB نیز به عنوان تیر بال پهن شناخته شده و طول بال ها در آن نسبت به نوع IPE بیشتر می باشد.

شما می توانید در سایت اسنپ فلز پس از مشاهده و استعلام قیمت این محصول با کارشناسان این سایت تماس گرفته و از مشاوره رایگان قبل از فروش محصول نیز بهره مند شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تیراهن ipe و کیفیت های متفاوت آن  با مشاوران اسنپ فلز با شماره 66303000-021 تماس حاصل فرمایید.


میزان رضایت مندی از محتوا
در حال ارسال
نقد کاربر
4.94 (16 رای)
error: Content is protected !!
مشاهده سبد خریدافزودن محصول جدید
لطفا مقدار مورد نظر خود را تعیین کنید
جمع کل: تومان